مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24132 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا تحمّل عبادت هاي طاقت فرسا موجب اذيّت جسم نيست؟
نبايد تنها نيازهاي جسمي انسان را در نظر گرفت، بُعد روحي و معنوي انسان مهم تر است. انجام عبادت خدا كه بدن در آن نقش دارد به سود انسان است نه به زيان او تا انجام آن ظلم محسوب شود. برخي كه با انجام رياضت هاي غير شرعي جسم خود را آزار مي دهند، ظلم مي كنند. عمل اين گروه محكوم است.
در قرآن مي خوانيم: «مَنْ عمل صالحاً فَلا نفسهم لمهِدون(1); كساني كه عمل صالح انجام مي دهند، براي خويش و به سود خويش تمهيد و آماده سازي مي كنند». كه عبادت يكي از تصاديق بارز عمل صالح است. در ضمن هر كاري با عشق و ايمان آسان مي شود. و عبادت براي جاهل ممكن است اذيّت داشته باشد. بگذريم كه عبادات اسلامي در نهايت آساني و رُخصَت است.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره روم، آيه 46.

ـ2128ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.