مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24135 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:40

تفاوت عجب با تكبر چيست؟
1. در مورد صفت عجب گفته اند:« عجب عبارت است از صفت يا نعمتي كه شخصي داشته باشد و آن را بزرگ بشمارد و نعمت دهنده و بخشنده آن را فراموش كند. در واقع عجب اين است كه انسان خود را به جهت كمالي كه در خود مي بيند، بزرگ شمارد; خواه آن كمال واقعاً در او باشد، و خواه نباشد. در عرف ما از عجب به« خودباليدن» تعبير مي كنند.
و فرق عجب با تكبر اين است كه متكبر خود را بالاتر و بزرگتر از ديگران به حساب آورد و بر ديگران فخر و بزرگي بفروشد; اما شخصي داراي عجب فقط به خود مي بالد و به جهت داشتن نعمتي احساس بزرگي و غرور مي كند، بدون اين كه بر ديگران فخر فروشي كند، بنابراين عجب در درون شخص و تكبر نسبت به اشخاص ديگر و در بيرون از خويش است.


ـ1982ـ

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1983ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.