مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24171 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حساسيت روح عُرفا باداشتن شرح صدر چگونه قابل جمع است ؟
روح عارفان در سايه تهذيب ورياضت هاي مشروع حساس و لطيف ميشود و شايد به دليل حساسيت در برابر گناه ناراحت شوند ، ولي با شرح صدر منافاتي ندارد، چرا كه شرح صدر باعث ميشود كه روح حساس ، تحمل و بينش بالاتري پيدا كند و عمل عصيان گران را حمل بر جهالت و غفلت نمايد و باحوصله بيشتر به ارشاد و هدايت عوامّ بپردازد به عنوان نمونه شرح صدري كه به حضرت خضر داده شده در حضرت موسي(عليه السلام) نبود لذا باديدن برخي از مسايل غضبناك مي شد عارف بالله با وجود حساسيت بايد توجه كند كه هر كس يك حد و حدودي دارد لذا نبايد در مقام ارشاد ، بيش از حد غضبناك شود ، پس شرح صدر در واقع تحمل عارف حساس را روز افزون مي سازد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.