مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24176 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه در انسان حالت عرفان حقيقي به وجود مي آيد؟
پيدا شدن حالت عرفان حقيقي در انسان در اثر پيمودن كامل مراحل علم و عمل به وجود مي آيد بهر نسبت كه انسان در راه شناخت خداوند تحصيل اصول و اعتقادات ديني و تزكيه ي نفس و عمل به وظايف ديني، فداكاري و تلاش بيشتري انجام دهد خداوند به او عنايت بيشتر خواهد كرد و قلب وي به نور معرفت و ايمان روشن تر خواهد شد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ92ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.