مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24179 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معناي واژه عزيز را بيان كنيد؟
در مقاييس مي گويد : واژه عزيز به شدت و قوت و مانند اين دو از غلبه وقهر دلالت مي كند .راغب در مفردات مي گويد : عزت حالتي است درانسان كه مانع مي گردد او مغلوب شود و به زمين صلب و سخت نيز گفته مي شود و عزيز كسي است كه غالب قاهر مي شود اما مغلوب و مقهورنمي گردد .در ( ( تهذيب ) ) اين اقوال را برمي شمارد : 1- عزيز در صفات الهي به معناي ( ( ممتنع ) ) است ، پس هيچ چيز بر او غلبه نمي كند .2- عزيز يعني قوي غالب بر همه چيز .3- عزيز يعني كسي كه مانند او نيست و از نظرلغوي به معناي غلبه و قهر و شدت و قدرت است . صاحب ( ( التحقيق ) ) مي گويد : عزت به معناي تفوق و استعلا است و قهر و غلبه و قوت وشدت از آثار آن است . نك : التحقيق في كلمات القرآن ، حسن مصطفوي ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.