-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2420 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با علاقهء زياد به مداحي , در حضور جمع مضطرب مي شوم . تقاضاي راهنمايي دارم .

علاقه و عشق به مدح و ذكر مصايب اهل بيت عصمت و طهارت , از آثار ايمان و از شاخه هاي شجره ءطيّبه پيروي از مكتب ولايت و امامت و از افتخارات انسان است و كسي نبايد از ابراز آن چه كه مايهء افتخار است ,احساس اضطراب و نگراني بكند.

به نظر مي رسد مشكل شما كمرويي است و براي درمان و از بين بردن كمرويي و احساس خجالت خود, توجه به چند مطلب لازم است :

1 اعتماد به نفس داشته باشيد و باور كنيد مي توانيد مانند ديگر مداحان اهل بيت : در مجالس مداحي كنيد وهيچ اتفاقي نخواهد نخواهد; يعني همان طور كه وقتي مداحي روضه مي خواند, شما و ديگران در حال گريه و تباكي هستند و اصلاً در فكر خنده يا مسخرهء او نيستيد, نسبت به شما هم وضع همين طور است . اصلاً اهل مجلس در فكرخنده يا عيب گيري از شما نيستند.

2 بسيار به خود تلقين كنيد كه من از عهدهء سخن گفتن و مداحي در برابر ديگران بر مي آيم و هيچ اتفاقي نمي افتد. يكي از گويندگان مشهور انگليسي اقرار مي كند كه در طول چند هفته قبل از نخستين خطابه اش چنان ناراحت بود كه آرزو مي كرد پايش بشكند تا در مجلس حاضر نشود. موقعي كه به طرف محل سخنراني مي رفت ,بسيار مضطرب و وحشت زده مي شد. روزي تصميم گرفت وضع خود را بررسي كند. با خود گفت : هنگام سخنراني هيچ چيز مهمي اتفاق نخواهد افتاد. با همين جملهء ساده اضطراب وي مرتفع گشت و در نتيجه يكي از بزرگ ترين گويندگان عصر خود گرديد. لذا در موقع مداحي هيچ ترسي به دل راه ندهيد. علي 7فرمود: .

3 در جمع خانواده مداحي را تمرين كنيد. سخن گفتن و مداحي مانند هر كار ديگر احتياج به تمرين دارد. همه ءگويندگان و مداحان كم و بيش در ابتدا با مشكلي همچون شما مواجه مي شوند, اما با صبر و تحمل و تمرين نقايص خود را برطرف مي كنند. كار نيكوكردن از پر كردن است .(1)

نتيجه اين كه شما با توكل به خدا و اعتماد به نفس و تلقين و تمرين مكرر مي توانيد در كارتان موفق شويد.

(پـاورقي 1.مجلهء معارف اسلامي , شمارهء 42 ص 117 محمد تقي فلسفي , كودك , ج 2 ص 313ـ 350

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.