مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24216 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مگر ديگران راه هدايت و ضلالت را بدون راهنمايي خدا مي شناسند كه قرآن مي گويد :خداوند از ديگران بهتر مي شناسد و بهتر مي داند ؟
انـسان به وسيله عقل خود , بدون شك حقايق را درك مي كند و راه هدايت و ضلالت را تاحدودي مي فهمد ولي مسلما فروغ چراغ عقل , و شعاعش محدود است و ممكن است بسياري از مطالب از ديـد عـقل مخفي بماند به علاوه انسان در معلوماتش گرفتار اشتباه نيزمي شود و به همين دليل نـياز به رهبران و راهنمايان الهي دارد بنابراين جمله خداوند داناتر است صحيح خواهد بود , هر چند علم انسان با علم خدا قابل مقايسه نيست .

تفسير نمونه ج 5 ص 414
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.