مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24218 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قـرآن مـي گويد : آگاهي بر اسرار نهان و اسرار گذشته و آينده مخصوص خداوند است اما در پاره اي ديگر از آيات و روايات فراوان درباره پيامبر و علي و ائمه عليهم السلام مي خوانيم كه آنها نيز گاهي از حوادث آينده و از اسرار نهان خبرمي دادند
اگر در پاره اي از آيات قرآن بخشي از علم غيب به پيامبران نسبت داده شده بايددانست كه آن به تـعـلـيم الهي است اوست كه در هر مورد صلاح بداند قسمتي از اسرارغيب را به بندگان خاصش تـعليم مي دهد اما اين علم نه ذاتي است و نه نامحدود , نه تنها خداوند اسرار غيب را در مورد لازم به پيامبران و امامان تعليم مي دهد بلكه گاهي به غير پيامبر و امام نيز چنين تعليمي مي دهد مثلا در داستان مادر موسي درقرآن مي خوانيم كه خداوند به او گفت : نترس و اندوه به خود راه مده مـا ايـن كـودك را به تو باز مي گردانيم و او را از پيامبران قرار مي دهيم حتي گاهي پرندگان و جـانـداران ديـگر به خاطر ضرورتهاي زندگي , آگاهيهايي از اسرار نهان وحتي از آينده دور پيدا مي كنند كه تصورش براي ما مشكل و پيچيده است و به اين ترتيب بعضي از مسائل كه براي ما غيب محسوب مي شود , براي آنها غيب نيست .

تفسير نمونه ج 9 ص 287
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.