مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24219 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قـرآن مـي گويد : اللّه يعلم ما تحمل كل انثي خداوند از جنين هايي كه هر زن ياهر حيوان ماده حـمـل مي كند آگاه است در حالي كه امروزه با دستگاههايي نظيرسونوگرافي نيز اين موضوع قابل تشخيص است و مي توان بر آن آگاهي يافت
مفهوم اين جمله اين نيست كه خداوند تنها از جنسيت آن ( يعني نر و ماده بودن )آگاه است بلكه از تمام مشخصات , استعدادها , ذوقها و نيروهايي كه بالقوه در آن نهفته شده آگاه است اموري كه هيچكس با هيچ وسيله اي نمي تواند از آن آگاهي يابد .

تفسير نمونه ج 10 ص 137
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.