-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2422 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

علاقه به تحصيل علوم حوزوي دارم. خواهشمندم مرا در اين خصوص راهنمايي نماييد؟

برادر گرامي ! شما در وضعيتي قرار داريد كه با اتمام تحصيل و كسب مدرك ليسانس حقوق , مي توانيدآيندهء روشني را براي خود و خانواده ترسيم نماييد. از اين رو بايد نگاهي مثبت و آينده نگر داشته باشيد و سعي كنيدنتيجهء 15سال تحصيل را با تصميم اشتباه بر باد ندهيد.

كمك هاي موردي يا كمك هايي كه توسط نهادهايي مانند كميتهء امداد امام خميني (ره ) مي شود, نمي تواند گره گشاي مشكل شما باشد, بلكه حلّ مشكل در اين است كه در كنار جديت در امر تحصيل و گذراندن بقيهء دوره ءتحصيل , سعي كنيد كار و منبع درآمدي را براي خود به صورت موقت مهيا نماييد تا با ياري خداوند سبحان بعد ازاتمام تحصيل به عنوان قاضي يا وكيل و يا سر دفتر دار اسناد رسمي و يا مشاور حقوقي اشتغال پيدا كنيد. در اين مسير هم به جامعه خدمت مي نماييد و هم به زندگي خود سر و سامان مي دهيد.

برادر گرامي ! شما بايد باتوكل بر خداوند و سعي و تلاش بسيار, اين دورهء موقتِ مشكلات اقتصادي را با پيروزي پشت سر بگذاريد و با روحيه اي قوي و مصمم به مقصود برسيد. يقين داشته باشيد هر گونه سستي و نااميدي در ادامه ءتحصيل موجب حسرت و ناراحتي دايم شما و خانواده تان مي باشد.

آن چه ما مي توانيم براي شما مهيا كنيم , مشاوره و همفكري است تا در زندگي و تحصيل موفق و پيروز باشيد و بااستعانت از خداوند سبحان بر مشكلات و سختي ها فايق آييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.