مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24220 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيـه 21 سـوره ابـراهـيـم مـي گويد : و برزوا للّه جميعا در قيامت همه در پيشگاه خداوند ظاهر مي شوند مگر مردم در اين جهان در برابر علم خدا ظاهر و آشكارنيستند كه آيه مزبور مي فرمايد : همگي در پيشگاه خدا بارز و ظاهر مي شوند ؟
مـنظور اين است كه افراد بشر در اين جهان احساس نمي كنند كه آنها و همه اعمالشان در پيشگاه خدا ظاهر و بارز است , ولي اين حضور و ظهور را در قيامت همگي احساس خواهند كرد . بعضي نيز گفته اند : منظور خارج شدن از قبرها و بروز و ظهور دردادگاه عدل الهي براي حساب است .

تفسير نمونه ج 10 ص 323
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.