مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24225 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بـا اين كه پيامبر اسلام مردم را به علم و دانش دعوت كرده و با زبان و بيان وتقرير , از مقام علم و دانش و مبارزه با بي سوادي و 000 مسلمانان را به فراگرفتن دانش دعوت كرده است - مع الوصف - چرا امروز بسياري از مسلمانان بي سوادهستند ؟
تا آن روز كه مسلمانان از تعاليم اسلام انحراف پيدا نكرده بودند , علم و دانش برق آسا در ميان آنان در حـال پـيشرفت بود , گواه ما همان كتابخانه ها ودانشگاه هاي عظيم اسلامي است كه امروز در صـفـحـات تـاريخ منعكس است ; در آن زماني كه وسايل چاپ و كاغذ سازي به طرز امروز اختراع نـشـده بود , تنها كتابخانه مراغه چهار صد هزار جلد كتاب و كتابخانه بيت الحكمه در بغداد چهار ميليون كتاب داشت و كتابخانه هاي ساير كشورهاي اسلامي از كتابهاي علمي و طبيعي مملو بود . حـتي تا اين اواخر يعني پيش از آن كه قدرت استعمار در ميان آنها گسترش يابد ,باسواد در ميان مـسلمانان زياد بود ; مثلا از باب نمونه اكثريت قريب به اتفاق ملت الجزاير پيش از استعمار فرانسه بـاسـواد بـودند , ولي پس از گسترش يافتن نيروهاي استعماري كه امور به دست بيگانگان افتاد , جريان منعكس شد . در قرون اخير كه بعضي از سران كشورهاي اسلامي به جان يكديگر افتادند و بيگانگان نيز دامن به ايـن آتـش نفاق زدند , دوران ركود و جمود مسلمانان آغاز گرديد ,فرهنگ مسلمانان از توسعه و رشد بازمانده و اكثريت ملت مسلمان , به بي بسوادي گراييدند و بيشتر آنها از ابتدايي ترين مراتب دانش ( خواندن و نوشتن ) محروم گرديدند . امـيـدواريـم بار ديگر مسلمانان با الهام گرفتن از دستورهاي اسلام , نهضت علمي خودرا تعقيب كنند و هم اكنون نشانه هاي بيداري در آنها ديده مي شود .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.