مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24241 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از نظر اسلام علم بالاتر است يا ثروت ؟ به چه دليل ؟
از نظر اسلام علم بسيار ارزنده تر از ثروت است و اين مربوط به همه زمان ها است . قرآن مجيد هرگز مال را ملاك برتري ندانسته است ، اما درباره علم مي فرمايد : ( ( هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ) ) . حضرت علي ( ع ) در نهج البلاغه برتري هاي علم بر مال را چنين برمي شمرند : ( ( يا كميل العلم خير من المال ،العلم يحرسك و انت تحرس المال ، والمال تنقصه النفقه و العلم يزكو علي الانفاق ، وضيع المال يزول بزواله . يا كميل بن زياد! معرف العلم دين يدان به ،به يكسب الانسان الطاع في حياته و جميل الاحدوث بعد وفاته و العلم حاكم والمال محكوم عليه . يا كميل هلك خزان الاموال و هم احيا، و العلما باقون مابقي الدهر...؛ اي كميل ! علم بهتر از ثروت است ، زيرا : [ 1- ] دانش تو رامحافظت مي كند؛ ولي مال را تو بايد نگاهباني كني . [ 2- ] مال با هزينه و خرج كردن نقصان مي پذيرد؛ ولي دانش هر اندازه عرضه شود بالندگي و صفامي يابد .[ 3- ] و پرورده مال با رفتن مال نپايد .[ 4- ] شناخت دانش دين است كه بايد بدان گردن نهاد .[ 5- ] از طريق علم و دانش آدمي ، رسم اطاعت پروردگار مي آموزد .[ 6- ] براي پس از مرگ نام نيك مي اندوزد .[ 7- ] دانش فرمان گذار است و مال فرمانبردار .[ 8- ] ثروت اندوزان در حالي كه زنده اندمرده اند؛ اما دانشمندان به بلنداي روزگار پاينده اند، تن هايشان ناپايداراست ؛ ولي ياد و نشانه ايشان در دل ها آشكار است ) ) ، ( نهج البلاغه ، كلمات قصار، شماره 147 ). ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.