مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24246 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فـرض ايـنـكـه تـجـسم اعمال , عبارت است از تبديل انرژيهاي مصرف شده در كارها به مواد , چه اشكالي دارد ؟
سـه اشكال براي فرض مذكور مطرح است , زيرا اولا : انرژي مصرف شده در گفتارها وكردارهاي يـك انـسان شايد به اندازه اي نباشد كه تبديل به يك دانه سيب شود چه رسدبه نعمتهاي بي شمار بهشتي ثانيا تبديل ماده و انرژي به يكديگر بر طبق عوامل خاصي انجام مي گيرد و ربطي به نيكي و بـدي اعـمـال و نـيـت فاعل ندارد و بر اساس هيچ قانون طبيعي نمي توان بين اعمال خالصانه و اعمال رياكارانه فرق گذاشت , تا انرژي يكي تبديل به نعمت وانرژي ديگري تبديل به عذاب شود . ثالثا انرژيي كه يك بار در راه عبادتي صرف مي شود , ممكن است بار ديگر در راه عصيان بكار رود . در چنين صورت تبديل آن به نعمتهاي بهشتي و عذابهاي جهنم چگونه قابل توجيه است ؟

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.