مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24247 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان رابطه حقيقي بين اعمال انسان و نتايج اخروي آنها را به صورت معقولي , تصور كرد ؟
دايـره روابط حقيقي , شامل روابط ناشناخته و تجربه ناپذير هم هست , و علوم تجربي همانگونه كه نـمي توانند , رابطه عليت بين پديده هاي دنيوي و اخروي را اثبات كنند , قادر به ابطال همه گونه رابطه علي و معلولي بين آنها هم نيستند و فرض اينكه اعمال نيك و بد تاثير واقعي در روح انساني داشته باشد و همان آثار روحي موجب پيدايش نعمتها يا عذابهاي اخروي گردد - نظير تاثير بعضي از نـفـوس درپـديـده هـاي خارق العاده دنيوي - چنين فرضي نامعقول نخواهد بود , بلكه براساس اصول فلسفي خاصي قابل اثبات است .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.