-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2425 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه درست درس خواندن و وارد شدن به دانشگاه چيست؟

موفقيت جنابعالي را براي كسب علم و تقوا از خداوند متعال خواهانيم. در درس خواندن به چند نكته بايد توجه كنيد:

1- بايد فكرتان را در درس متمركز كنيد و از انتشار و پراكندگي افكار در مسيرهاي مختلف پرهيز كنيد. تمركز حواس در درس خواندن از ضروريات است، عواملي مانند بازي گوشي، دوست، تآتر و كارهاي جنبي، فكر انسان را پراكنده ميكند.

2- غرائز دروني خود را براي مدتي كنترل كرده و به درس خواندن و مطالعه كتابهاي درسي سالهاي قبل بپردازيد و آنها را دوره كنيد. كمتر بخوابيد و از لحظه لحظه وقت استفاده كنيد. وقت خود را با حرف زدن با اين و آن و نگاه كردن به فيلمها و نمايشها هدر ندهيد.

3- كمك و يار واقعي هر انساني خداوند متعال است. ارتباط خود را با خدا و نماز بيشتر كنيد. او ميتواند مشكلات را بر انسان آسان كند و راه صحيح را پيش پاي انسان بگذارد.

4- نظم و برنامه ريزي در درس خواندن نقش بسيار مهمي در موفقيت در دانشگاه دارد.

5- اگر دوستتان دنبال درس خواندن نيست و يا خداي نكرده دنبال كارهاي ناشايست است و يا دروغگو است، از او كم كم فاصله بگيريد و فقط در حد سلام و عليك با او دوست باشيد. انشاءاللَّه بعد از موفقيت و اتمام درسها، به كارهاي هنري و سرودن اشعار ميپردازيد. در پايان جزوهاي براي شما ارسال ميكنيم. مطالعه بفرماييد. ضمناً اين واحد مجلهاي به نام (با معارف اسلامي آشنا شويم) دارد كه برايتان ارسال ميشود و شما ميتوانيد با تكميل فرم و پرداخت حق اشتراك به عضويت آن در بيائيد و در مسابقات شركت نموده و از جوايز بهرهمند شده و در نويسندگي شما هم تأثير مطلوبي خواهد داشت از تأخير در پاسخ معذرت ميخواهيم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.