مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24252 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه در روز قيامت از طريق حضور اعمال و تجسم آن انسانها پاداش و كيفر داده مي شوند ؟
هـر كرداري از ما , خواه خوب و خواه بد , يك صورت دنيوي دارد كه ما آن را مشاهده مي نماييم و يـك صـورت اخروي , كه هم اكنون در دل آن عمل نهفته است و روز رستاخيزپس از تحولاتي كه در آن رخ مي دهد , شكل دنيوي خود را از دست داده و با شكل روزرستاخيز جلوه مي كند و باعث آرامش و راحتي عمل كننده يا آزار او مي گردد .

تفسير نمونه ج 2 ص 508
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.