مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24253 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ترازوي سنجش اعمال در قيامت چيست ؟
بـطـور مسلم در روز رستاخيز اعمال انسان با وسيله خاصي سنجيده مي شود ولي نه باترازوهايي هـمانند ترازوهاي دنيا , چه بسا آن وسيله وجود انبياء و امامان وافراد صالح بوده باشد و در رواياتي كه از طرق اهلبيت عليهم السلام به ما رسيده اين مطلب به خوبي ديده مي شود حتي در اين جهان نـيـز دوسـتان خدا مقياس سنجش اند ولي از آنجا كه بسياري از حقايق در اين عالم در پرده ابهام مـي مـانـد و در روز قـيـامـت -كـه به مقتضاي آيه 48 سوره ابراهيم روز بروز و ظهور است - اين واقعيتها آشكارمي گردد . شـاهـد اين تفسير آنكه در قرآن موازين جمع بسته شده , زيرا اولياي حق كه ترازوهاي سنجش اند متعددند .

تفسير نمونه ج 6 ص 90
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.