مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24254 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در آيه 14 سوره اسراء آمده : اقراء كتابك نامه اعمالت را خودت بخوان نامه اي كه در روز قيامت بدست انسان مي دهند چيست و چگونه است ؟
بـدون شـك از جنس كتاب و دفتر و نامه هاي معمولي نيست , و لذا بعضي گفته اند اين نامه عمل چيزي جز روح انسان نمي باشد كه آثار همه اعمال در آن ثبت است زيرا ماهر عملي انجام مي دهيم خواه ناخواه اثري در روح و جان ما مي گذارد . يـا ايـنكه اين نامه عمل , اعضاي پيكر ما حتي پوست تن ما , و از آن بالاتر زمين وهوا و فضايي است كه در آن اعمال خود را انجام مي دهيم چرا كه گذشته از اينكه درجسم و همه ذرات پيكر ما نقش مي بندند , در هوا و زمين منعكس مي شوند .

تفسير نمونه ج 12 ص 55
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.