مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24258 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انگيزه تبعيض در عمل به احكام خدا چيست ؟
اصولا عمل كردن به دستوراتي كه به سود انسان است نشانه اطاعت از خدا محسوب نمي شود زيرا انـگـيـزه آن فـرمان خدا نبوده بلكه حفظ منافع شخصي بوده است , زماني فرمانبردار از عاصي و گـنـهـكـار شناخته مي شود كه عمل به دستوري بر خلاف منافع شخصي باشد , آنها كه از چنين قـانـونـي پـيروي كنند , مومنان راستين هستند و آنها كه تبعيض كنند سركشان واقعي مي باشند بنابراين تبعيض در اجراي قوانين نشانه روح تمرد و احيانا عدم ايمان است .

تفسير نمونه ج 1 ص 331
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.