مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24261 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا انجام عمل صالح به نيت ميت از گناهان او مي كاهد وروح وي آرامش پيدا مي كند وخداوند مي پذيرد؟
انجام اعمال صالح به نيابت از اموات يا اهداي ثواب عمل به آنان امري خدا پسندانه و در شريعت اسلامي بسيار مورد تاكيد است . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.