مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24262 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر عملي انجام داده ايم و نمي دانيم گناه است يا نيست، بايد توبه كنيم؟
اگر عملي گناه باشد، چه از ابتدا به گناه بودن آن علم داشته باشيم و چه نداشته باشيم، بعد از پي بردن به گناه بودن آن بايد فوراً توبه كنيم.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2298ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.