مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24301 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر كسي در منزل انسان غيبت كند، به حرمت مهمان مي توان او را نهي نكرد؟
كسي كه غيبت مي كند چه در منزل خود انسان باشد و چه در منزل ديگر بايد انسان به وظيفه اش عمل كند و امر به معروف و نهي از منكر را با شرايطي كه دارد در مورد او انجام دهد. چه بسا حق و حرمت مهمان، شايسته انسان باشد كه از گناه محفوظ ماند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.