مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24303 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مواردي كه جايز شمرده شده است را نام ببرد؟
موارد روشن و معين كه غيبت جايز شمرده شده عبارتند از:
. جايي كه مظلوم از ظالم شكايت نموده و كارهايش را بگويد;
. در باب مشورت;
يعني مثلا كسي مي خواهد دخترش را به كسي بدهد و از آدم با اطلاعي درباره پسر مي پرسند و او بايد عيب تأثير گذار در امر ازدواج را بگويد مثل بي نمازي; اعتياد، بد اخلاقي، بي كاري.
. در مقام امر به معروف و نهي از منكر;
. وقتي مي خواهد مؤمني را كه با گناهكار دوست شده، ارشاد كند غيبت جايز است;
مثلا به او مي گويد مراقب باش. او اين عادت را دارد، در تو تأثير گذارد.
. وقتي نزد طبيب برود و بخواهد عيب مريض را بگويد;
. هنگام شهادت در نزد قاضي;
. گفتن لقب كسي;
اگر از گفتن لقب اكراه نداشته باشد و مشهور به آن باشد.
. درباره كسي كه آشكارا گناهي را انجام مي دهد; البته محدود در همان گناه باشد.


ـ17ـ
. غيبت شخص غير معين;
. ردّ فتوي و حكم خلاف از حق و حقيقت كه درباره شخص صادر شده باشد;
مثلا بگويد اين حكم قاضي ظالمانه بود.
براي توضيح بيشتر به كتاب معراج السعاده، نوشته مرحوم ملااحمد نراقي و گناهان كبيره نوشته مرحوم شهيد دستغيب مراجعه كنيد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ18ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.