مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24304 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عدهاي ميگويند: «براي جبران غيبت بايد 5 تا 10 مرتبه براي شخص غيبت شده طلب مغفرت نمود؟ حال اگر كسي 5 بار غيبت شخصي را كرد، آيا ميتواند 50 مرتبه پشت سر هم استغفار نمايد؟ يا بايد بين آنها فاصله باشد؟خواهر عزيز، براي جبران غيبت، در درجة اول بايد انسان از عمل خود نادم و پشيمان شده و تصميم جدّي بگيرد كه ديگر اين گناه كبيره را مرتكب نشود، سپس در صدد عذرخواهي برآيد و رنج و خجلت آن را تحمل نمايد تا روز قيامت نزد خداوند شرمنده و خجل نباشد.

امّا در برابر افرادي كه محذور و مانعي براي عذرخواهي وجود دارد مثل اين كه; موجب دعوا، اختلاف و... ميشود، ميتوان به طور كلي حلاليّت طلبيد مثلاً بگوييد: «اگر حقي بر عهدة ما داريد، ما را حلال كنيد.» و اگر بداند حلاليّت طلبيدن به اين نحو هم مفسده به دنبال دارد، مراجعه و عذرخواهي مستقيم لازم نيست; بلكه بايد براي خود و آن شخص از درگاه خداوند طلب مغفرت نمايد.

البته در اسلام براي استغفار عددي مشخص نشده است تا ما بگوييم: مثلاً براي هر بار غيبت 5 مرتبه استغفار كافي است و اگر 3 بار غيبت كرديم بايد 15 مرتبه استغفار كنيم; بلكه هر چه استغفار بيشتر باشد، زمينة جلب رحمت الهي براي فرد غيبت شده بيشتر فراهم خواهد شد.

در ضمن انسان بايد مواظب باشد تا به غيبت كردن عادت نكند و چنين نباشد كه چون ميتواند با توجه به شرايط ذكر شده، استغفار را كفارة غيبت قرار دهد، مجوّزي براي او شود تا با خيال راحت غيبت نمايد و بعد هم براي آن شخص استغفار نمايد; بلكه چنين استغفاري پذيرفته نيست.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.