مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24305 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي پرهيز از غيبت در يك جمع چه بايد كرد؟به كار بردن راهكارهاي زير، براي پرهيز از غيبت در يك جمع، ميتواند مؤثر باشد: 1ـ سعي شود با به دست گرفتن مديريت جمع، بر افراد مسلط شد و فضاي جمع مورد نظر را در مسير صحيح هدايت و كنترل نمود.

2ـ در صورت عدم توانايي در مديريت جمع، چنانچه مورد غيبت پيش آمد. ميتوان با بيان مطالب ديگر، محور و موضوع صحبت را تغيير داد.

3ـ در مرحله بعد، بايد با تذكر دادن، افراد حاضر در جمع را از غيبت منع كرد. زيرا اولين مرحله نهي از منكر، نهي از منكر زباني ميباشد.

4ـ در صورتي كه راههاي فوق در كنترل افراد در جهت ترك غيبت مفيد واقع نشود، بايد مجلس گناه را ترك كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.