مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24308 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مجازات غيبت چيست و چرا نبايد غيبت كنيم
غيبت از گناهان كبيره است و كسي كه غيبت كند از عدالت خارج ميشود;

شهادت او مورد قبول نيست و در نماز نميتوان به او اقتدا كرد; كسي كه غيبت

ميكند در حقيقت شخصيت طرف را نابود كرده مثل اين كه او را به قتل رسانده و

لذا بعضي اوقات انسان ترجيح ميدهد بميرد و آبرويش نرود; به همين جهت در

قرآن از غيبت نهي شده و وعده عذاب بر آن داده شده و در روايات ائمه هم

جملات تندي در رابطه با غيبت كننده و كسي كه شنونده غيبت است به چشم

ميخورد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.