مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24317 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

1ـ چرا با اين كه حكومت اسلامي است در جامعه فساد زياد است با وجود آن كه شما به خودتان خيلي مغرور هستيد؟

ما دقيقاً متوجه نشديم كه چه رابطه اي است بين غرور خطيب و فساد اجتماعي وجود دارد.
اما نكته اي عرض مي كنم تلاش در راه برقراري صلح و رفع فساد شخصي و تبعيض اجتماعي و بيان مواعظ الهي از بزرگترين تكاليف الهي است و شما هم به عنوان يك انسان مسلمان علاقمند به فضيلتها بايد تلاش كنيد و اين وظيفه همگاني است در همه زمانها و از همه افراد و اقشار جامعه نسبت به توان و اقتضاي فردي، اصولاً جامعه مثل يك ماشين است كه براي حركت صحيح آن بايد تمام اجزاء كوچك و بزرگ از مهره چرخ گرفته تا جعبه دنده بايد سالم باشد، وقتي يك جامعه صالح و پاكيزه مي شود كه همه افراد آن از من و شما كه يك فرد عادي جامعه هستيم تا بالاترين سطح مديران و كارگزاران صالح باشند آيا شخص حضرتعالي كه انشاءالله شخصي عدالت خواه و مؤمني هستيد اگر همسايه شما و يا يكي از رفقاي شما بد باشد، كه خود يك نوع فساد اجتماعي و فردي است اگر در رفع بدي او كوتاهي كنيد و حداقل تذكر ندهيد مسئوليت نداريد؟ كه حتما داريد. برادر عزيز به تصريح قرآن از اول خلقت هابيل و قابيل كه كوچكترين خانواده جهان بودند فساد هم شكل گرفت و تا الآن هم كه هنوز موجود است و در آينده هم خواهد بود اما رسالت من و شما و تمام بشر رها كردن خود در جامعه نيست وظيفه همگاني است كه با تمام قدرت و توان در رفع مشكلات آن كوشا باشيم و حتي ممكن است به تماماً نتوانيم مگر در زمان انبياء ديگر مثل عيسي و ابراهيم(ع) فساد نبود، مگر زمان پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم مشكلات و فساد نبود، حتما تاريخ را مطالعه كنيد. لكن وظيفه ما رها كردن نيست.
آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد
ثانياً: شما چشم بر خوبيها نبنديد هميشه انصاف داشته باشيم و خوبيها و بديها را كنار هم بگذاريم مگر شما در بين دوستانتان و در خانواده و در برادر و خواهر خودتان و در محل كار يا تحصيل همه چيز را صد درصد صالح و بي اشكال مي دانيد و اگر اشكال دارد بايد به طور كلي به آنها بد بين باشي و فقط خارها را ببينيد.
ثالثاً: هرچيزي را به ضدخود آن چيز بشناس آيا واقعا در حكومت وابسته شاه كه اگر يك آمريكايي با ناموس ملت تجاوز مي كرد و يا در خيابان تصادف مي كرد حق محاكمه او را در ايران نداشتيد آيا ذلت از اين بالاتر و با حضور چندين هزار مستشار اجنبي آيا نبايد به روح امام و شهداء بخاطر اين عزتي كه به ما دادند و اينكه لباس ذلت و بردگي آمريكا را از تن ما بيرون آوردند درود بفرستيم و هزاران نكته مثبت ديگر كه مجال بيان نيست و گفتگو كنيم.
حتي جرأت تعمير يك هواپيما را نداشتيم از كوچكترين وسايل تا بزرگترين آنها با آختيار آنها وارد مي شد. وابستگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي محض. به بيگانگان بوديم. مگر در طول سالهاي حكومت طاغوت چقدر فضائل مادي و معنوي وجود داشت در طول 25 سال انقلاب 8 سال جنگ تمام عيار آيا قابل مقايسه است با صدها سال حكومت بيگانگان و البته صد البته كه هنوز مشكلات و فساد وجود دارد و فاصله با مدينه فاضله زياد است كه انشاءالله به ياري خداوند و تلاش و مجاهدت علمي و عملي انسانها دلسوز و ميهن دوست و آزاده در تمام اقشار به پيش خواهيم رفت.
رابعاً برادر عزيز: مگر مسئولين و مديران جامعه را واعظان و خطيبان و يا روحانيون تعيين مي كنند، كه البته در ميان مديران كشور همه گونه افراد خوب و بد هستند كما اينكه دوران حكومت پيامبر و علي(ع) هم انسانها و افراد نالايق بودند كه در نهج البلاغه آنها را توبيخ كرده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.