مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24320 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

در اوايل هر عبادتي را بدون اين كه از فضيلت آن با خبر باشم انجام ميدادم، ولي با اطلاع يافتن از فضايل عبادات و اجر و ثوابي كه براي آن مقرّر شده، افكار رياكارانهاي به ذهنم خطور كرده كه سبب ميشود از انجام آنها سرباز زنم. لطفاً مرا راهنمايي نماييد.در فضيلت عبادات: توجه به فضيلت آنها و رسيدن به ثوابهايي كه خداي تعالي براي هر عبادتي به بندگان نويد داده مذموم نيست; بلكه يكي از علل ذكر فضيلتها، آن است تا محركي براي انجام بهتر عبادتها باشد و توجه داشته باشيد كه ريا عبارت است از اين كه، كار را براي غير خدا انجام دهيم. حال اگر نيت ما بندگي خدا و يا رسيدن به ثواب الهي باشد، ريا نبوده و عمل صحيح است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.