مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24322 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

احاديثي كه يك ساعت فكر را بهتر از هفتاد سال عبادت مي داند، يا در قرآن دستور آن رسيده، آيا شامل تفكر در هر موضوعي مي شود؟
تفكري كه در احاديث اسلامي براي آن فضيلت بسيار وارد شده تفكري است كه در مسير تكامل معنوي انساني باشد و تفكري كه انسان درباره مسائل مادي بدون هيچ گونه ارتباطي با مسائل معنوي داشته باشد از آن خاصيت برخوردار نيست مثلا انسان بينديشد كه هدف از، آفرينش وي چيست؟ و اين كه خلقت او بيهوده نمي باشد و ارزش او به چيست؟ اين تفكر كه انسان را به هدف خلقت، كه همان رشد آدمي و در بستر عبادت خدا است ، متوجه مي سازد و عبادت ارزشمند انسان در طول عمر مي تواند معلول چنين تفكري باشد.
در قرآن به زيباترين شكل جريان فكري مطلوب اشاره شده است، همانا در آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز، نشانه هايي براي صاحبان عقل است، كساني كه خدا را ياد مي كنند، ايستاده، نشسته، و بر پهلو آراميده ... و يتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا... و همچنين در آفرينش زمين و آسمان انديشه مي كنند( و نتيجه مي گيرند) كه اي خدا! تو اينها را بيهوده نيافريدي
پس مي گويند خدايا تو پاكي! و ما را از عذاب آتش حفظ نما چنين است كه تفكر به ارتباط و عبوديت خداوند منتهي مي شود. اما به هر حال مطلوبيت تفكر همچنان باقي است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 ـ سوره آل عمران آيات، 181 تا 192.

ـ33ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.