مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24326 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

با توجه به معصوم نبودن ولي فقيه چرا به قداست وي معتقديد ؟
قداست به معناي محبوبيت همراه با احترام شديد است . انـسـان بـه عـلـت كمال خاصي كه در شخصيتي سراغ دارد , به او محبت ورزيده و به وي احترام خاصي مي گذارد . انـسانها همه كمالات را بطور يكسان دارا نيستند , از اين رو انساني كه داراي كمالات فوق العاده و برتري است از محبوبيت و احترام بيشتري برخوردار است . قداست مانند محبت از يك مورد شخصي محبوب به ديگر امور منتسب به او نيز - به طورطبيعي - مـنتقل مي شود , به گونه اي كه وقتي شخصي را دوست مي داريم , نزديكان ووابستگانش را نيز دوسـت خواهيم داشت ; مثلا وقتي به استاد خود عشق مي ورزيم ,فرزندان و حتي وسايل شخصي او را نـيـز دوسـت مـي داريـم , بـه همين دليل است كه مردم ما به خاندان امام قدس سره , خانه , حسينيه و حرم ايشان علاقه شديدي نشان مي دهندو به آنها عشق مي ورزند . قـداسـت , روح ديـن روح دين را همين قداست تشكيل مي دهد , به طوري كه تمام اديان الهي بر احـتـرام گـذاردن خـاص بـه خـداوند و هر چه و هر كس كه به او منسوب است تاكيد مي ورزند , حتي مذاهب انحرافي نيز براي بت و خدايان قداست قائلند . روايـات مـا بـر اين مطلب تاكيد دارد كه ( هل الايمان الا الحب ) آيا ايمان جز محبت و دوستي امر ديـگـري است ؟ (1-1) از اين رو در اسلام اولين مرتبه قداست براي خداي تبارك و تعالي است و در مراتب بعدي هر كس به او نزديكتر و داراي ارتباط بيشتر با اوست . پـروردگـارمـتعال به دليل هستي مطلق , كمال مطلق و 000 از برتري بي نظيري برخوردار است وطـبـيـعي است از همه محبوبتر و دوست داشتني تر باشد , تا اندازه اي كه بايد در برابراو به خاك افتاد و پيشاني را بر زمين ساييد . اين سجده به دليل همان قداست است . در مـرتـبـه بعد , پيامبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم به دليل بيشترين ارتباط با خداوند , داراي تـقدس و احترام بيشتري است , تا آنجا كه خداوند وفرشتگانش بر او درود مي فرستند و از مومنان نـيـز مـي خـواهـنـد تا درود بفرستند (2-1)و شرع مقدس گذاردن دست بدون وضو را بر نام آن حضرت حرام مي داند . ايـن قـداسـت پـس از خداوند , به پيامبر و جانشينان او يعني امامان معصوم عليهم السلام - كه از طرف خدا منصوب شده اند - گسترش مي يابد . بوسيدن ضريح امامان عليهم السلام و زيارت حرم آنها همگي برخاسته از همين قداست است . در مـراتـب بـعـدي يعني پس از امامان عليهم السلام اين قداست به همه كساني كه به گونه اي به آنان منتسب اند , مانند سادات و مراجع و علماي ديني سرايت مي كند . بـا ايـنـكـه بـوسيدن دست و تواضع بيش از اندازه براي غير خدا در اسلام نكوهش گرديده , ولي مـواردي استثناء شده است , از جمله : ( انه من اريد به رسول اللّه ; (2) كسي كه به جهت انتساب به پيامبر دستش را ببوسند . ) يـعـنـي اين شخص از چنان عظمتي برخوردار است كه به جاي پيامبر صلي اللّه عليه و آله و سلم دست او را مي بوسند . ولـي فـقـيـه گرچه معصوم نيست , ولي به دليل انتسابش به امام معصوم عليه السلام و جانشيني وي مراتبي از همان قداست را داراست . آيـا مي شود كسي خدا را دوست بدارد , ولي پيامبرش را دوست ندارد ؟ آيا مي شود كسي پيامبر را دوسـت بـدارد ولـي بـه جـانـشـينان او ( امامان ) علاقه نداشته باشد ؟ و آيا مي توان امام معصوم عليه السلام رارا دوست داشت , ولي جانشين او را گرامي نداشت ؟

پرسشها و پاسخها
مصباح يزدي - محمد تقي 1-1 - كافي , ج 2 ص 125 , روايت 5 . 2-1 - قرآن كريم سوره احزاب آيه 56 . 2 - بحار الانوار , علامه مجلسي , ج 26 , باب 100 , روايت 25 .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.