مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24328 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:23

اگر كسي مرتكب گناهاني چون لواط و زنا شده باشد چگونه بايد توبه كند؟
اگر كسي مرتكب گناهي شود ولي پشيمان شده و به درگاه خداوند حقيقتا توبه نمايد خداوند توبه او را مي پذيرد. توبه راستين از گناهان آن است كه واقعا قصد بازگشت به آن گناه را نداشته باشد. خداوند متعال بارها در قرآن مجيد وعده غفران به تائبان داده است و حتي گناهكاران را فرمان به مأيوس نشدن از رحمت خويش داده است. چنان چه در آيه 53 سوره زمر مي فرمايد: به آن بندگانم كه در گناه كردن بر نفس خويش اسراف كرده اند بگو هرگز از رحمت بي منتهاي خدا نااميد مباشيد البته خداوند همه گناهان شما را خواهد بخشيد كه او خدايي بسيار آمرزنده و مهربان است. همچنين مي توان آيات (135)آل عمران و (48)نسا را به دقت ملاحظه نماييد. البته در مواردي كه عملي نياز به قضا يا پرداخت كفاره و امثال آن دارد، بايد به اين وظايف نيز عمل شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.