مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24332 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

اگر از خداوند قد و هيكل مردانه بخواهم بااينكه تمام شرايط اجابت دعارا داشته باشم آيا خداونداجابت مي كند؟ يااين دعامخالف سنت خداونداست؟
اجابت چنين خواسته اي هر چند محال نيست ولي بسيار بعيد مي نمايد. افزون بر آن چنان كه قبلا مذكور افتاد شرايط اجابت تنها ويژگي هاي درخواست كننده نيست بل معقوليت خواسته و از طرف ديگر تعلق حكمت به اجابت آن نيز نقش اساسي دارد و اگر بنا بود چنين دعاهايي نيز مستجاب گردد وضعيت زندگي تا چه اندازه مضحك و بي ثبات مي گشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.