مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24348 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بهترين دعا براي توبه از گناهان چيست و بهترين زمان دعا كدام است
بهترين دعا براي توبه «استغفار» است. البته مناجات تائبين مربوط به مناجات هاي خمسة عشر (مفاتيح الجنان)، در اين مورد بسيار مطلوب است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.