مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24349 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

بهترين ذكرها و دعاها براي تقرب به خدا چيست ؟
ذكر صلوات، غسل جمعه، خواندن سوره هاي جمعه و منافقين و... . در كتاب شريف «مفاتيح الجنان» اذكار و دعاهاي مربوط به ايام خاص مانند جمعه و... آمده است. هم چنين ترجمه كتاب «المراقبات» (اعمال السنه) نوشته ميرزا جوادآقا ملكي تبريزي، براي آشنايي با اعمال و مراقبات هر يك از ماه هاي سال، بسيار نافع و سودمند است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.