مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24357 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين راه كمك به ديگران چيست؟
قرآن كريم مي فرمايد: {A{/Bتَعاوَنُوا عَلَي اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوي {w47-51w}{I5:2I}/}A}؛{M در كارهاي نيك و پرهيز از گناه و انجام واجبات به يكديگر كمك كنيدM}». مصاديق كارهاي نيك و خير هم در جامعه روشن مي باشد و نياز به توضيح ندارد ولي توجه به اين نكته ضروري است كه بهترين كمك بستگي به شرايط جامعه، روز، شخص كمك دهنده و شخص كمك شونده دارد مثلاً ممكن است شخص فقط كمك علمي از وي ساخته باشد و جامعه هم نياز به چنين كمكي دارد كه بهترين كمك براي اين شخص ارائه خدمات علمي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.