مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24358 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تواصي به حق و صبر، چه تفاوتي با امر به معروف دارد؟
تواصي به حق و صبر غير از امر به معروف است؛ چرا كه امر به معروف در جايي است كه معروفي ترك گردد؛ ولي سفارش يكديگر به حق و صبر وظيفه اي ارشادي است كه در جامعه همه افراد بايد همواره يكديگر را به مراعات حق و صبر سفارش كنند تا اين دو عمود خير براي جامعه همواره زنده باشد. در امر به معروف يك طرف «آمر» است و ديگري «مأمور»، ولي در «تواصي» همگان يكديگر را به حق و صبر سفارش مي كنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.