مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24398 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از چه جهتي حضرت فاطمه(س) مادر همه ما مي شود و آيا از نسل او هستيم؟
حضرت زهرا(س)، از نظر نسبي، فقط مادر كساني هستند كه از طرف پدري يا مادري سلسله ي آباء و اجداد آنان به ايشان منتهي مي گردد. و سايرين چه شيعه و غير شيعه، حضرت زهراء(س) مادرشان نخواهد بود. از آنجا كه ازدواج شيعيان، با هم مذهب خودشان است و در ميان آنان عده زيادي از نسل و اولاد فاطمه زهرا(س) هستند معمولاً هر شيعه اي اگر در مورد آباء و اجداد و مادران و جدّات خود يك بررسي كند در ميان آنان فردي كه از نسل حضرت زهرا(س) باشد، يافت مي شود و اگر يافت شد، قطعاً از نسل و فرزندان ايشان خواهد بود. اما گاه مقصود از اينكه ما فرزندان ايشان هستيم، فرزند نسبي نيست، مقصود اين است كه ايشان مادر معنوي ما و ما فرزندان معنوي ايشان هستيم. از آنجا كه كساني كه الگوي هدايت ما هستند حق حيات معنوي بر گردن ما دارند، ما آنان را به منزله پدر يا مادر معنوي خود تلقي مي كنيم. همچنانكه وقتي در مورد استاد و معلم خود مي گوئيم، حق پدري بر گردن ما دارد؛ او پدر ماست و ما فرزندان اوئيم؛ مقصود اين نيست كه از لحاظ نسبي او پدر ما و ما فرزند او هستيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.