مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24402 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راههاي انس بيشتر با قرآن چيست؟
براي انس بيشتر با قرآن برنامه زير پيشنهاد ميشود.
1 - هر روز حداقل 50 آيه قرآن را بخوانيد و ترجمه آن را نيز مرور كنيد.
2 - پس از پايان مرحله اول علاوه بر تلاوت قرآن با مراجعه به تفاسير مانند (گزيده تفسير نمونه) و يا تفسير نور - تفسير 10 آيه را مطالعه كنيد.
3 - سعي كنيد در اين كار براي خود همراهاني پيدا كنيد، هر آيه را به صورت روزانه يا هفتگي به بحث و گفتگو بگذاريد و پيرامون آن تدبر كنيد.
4 - گوش دادن به تفسير از طريق راديوي معارف و يا راديوي قرآن در برنامههاي روزمره خود قرار دهيد.
5 - سعي كنيد با تشكيل جلسه تفسير براي نوجوانان يافتههاي خود را براي آنان بازگو كنيد.
6 - در مسائل و مشكلات تفسيري حتماً با اهل فن تماس بگيريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.