مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24407 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا سجده بهترين و نزديكترين حالت به خداوند است
خاك بيارزشترين و پستترين اشيا است و در زير پاي همه حيوانات و

انسانها قرار دارد و پيشاني انسان مهمترين جاي بدن انسان است، وقتي كه

پيشاني كه مهمترين موضع انسان است به خاك كه ميرسد ديگر از اين بالاتر

خضوع و خشوع ظاهري متصور ميشود، البته خضوع قلب جاي خود را دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.