مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24459 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چشم دل چيست كه حضرت علي(ع) مي فرمايند. من خدايي را كه نبينم عبادت نمي كنم؟ چگونه مي توان با شناخت خويش خدا را شناخت؟
مقصود از چشم باطن نوعي بصيرت باطني است. به عبارت ديگر ابزارهاي شناخت در آدمي منحصر به حواس پنجگانه ظاهري و عقل كلي نيست بلكه قوه دراكه ديگري نيز وجود دارد كه با تهذيب نفس و تقوي به دست مي آيد و آنچه با دو ابزار فوق درك شدني نيستند از آن طريق قابل كشف و شهود است. و مقصود از ديدن خداوند همان شهود باطني و مرحله اي از درك فرا تجربي و فرا عقلاني است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.