مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24460 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر شخصي از اعمال گذشته توبه كند آيا در قيامت از آنها مواخذه خواهدشد؟
توبه موجب بخشش و محو گناه است البته اگر گناهي باشد كه با حقوق مردم ارتباط داشته باشد مانند غصب اموال بايد حقوق مردم را ادا نمود و نيز اگر ترك واجب ديني باشد مانند نماز روزه حج و... بايد قضاي آن را بجا آورد و اگر كفاره بر آن مترتب شده در صورت توان كفاره را نيز ادا كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.