مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24464 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه هاي رسيدن به حقيقت را بيان نمائيد كتابهايي در اين رابطه ذكر كنيد؟
پيشقراولان عالم انديشه و تفكر در طول تاريخ، دو طريق را براي نيل به حقيقت يافته و مطرح كرده اند. الف) راه سير عقلاني و تفكر (مكتب مشّاء). اين مكتب تعقّل و انديشه را چاره اصلي كشف حقيقت دانسته و همگان را به پيمودن آن دعوت مي كند. ب) راه دل و دريافت هاي دروني (اشراق). طراحان اين مكتب راه اصلي براي كشف و وصول به حقيقت را دريافت هاي دروني و «شهود» مي دانند. تاريخ حيات فكري از يونان باستان تا فلسفه اسلامي و هم اكنون، شاهد برخورد اين دو ديدگاه بوده است و هريك نيز رهبراني بزرگ داشته است. فلاسفه اسلامي بويژه ملاصدرا، سعي در پيوند دادن اين دو مكتب با يكديگر داشته اند و از همين خواستگاه حكمت متعاليه صدرايي ظهور و بروز نموده است. در هر صورت آنچه مسلم است آدمي با تحصيل شرايط و مقاماتي مي تواند برخي از حقايق را از راه كشف و شهود در يابد و آنچه را كه بر ديگران پنهان است مشاهده نمايد. عمده در اين مقوله رعايت تقواست (پرهيز از گناه و عمل به وظايف)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.