مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24469 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا سامان دادن به دنيا و امور دنيوي از اهداف اساسي دين است ؟
لابد مقصودتان از دين، آيين ناب محمدي است، كه برگرفته شده از قرآن و سنت مي باشد. در اين صورت بايد گفت: از اين ديدگاه دنيا وآخرت از يكديگر تفكيك ناپذيرند؛ يعني، سامان بخشي به امور دنيا نيز از اعمالي است كه پي آمد اخروي دارد و نمي توان بدون اصلاح دنيا، امور آخرت را اصلاح كرد. به عبارت ديگر بايد گفت: آدمي در اين دنيا مي تواند دوگونه زيست كند: الف) فارغ از امور مربوط به دنيا و مشكلات آن و سعي نكردن براي اصلاح امور. ب ) پرداختن به امور دنيا و سعي در اصلاح امور و... . مسلماً صورت «الف» بسيار آسان تر است. گوشه گيري كردن، ذكر گفتن، به ابتهاجات شخصي مشغول شدن، لذت هاي عرفاني بردن، تنها به آخرت انديشيدن و... ولي صورت «ب» وظيفه اي بسيار پيچيده و سنگين است. پرداختن به امور دنيا و آنها را در طول يكديگر ديدن، كاري بس حكيمانه و آگاهانه است. حال بايد ديد اسلام كدام يك از اينها را از ما طلب كرده است: آيا {H{/Bوَ رَهْبانِيَّةً اِبْتَدَعُوها{w23-25w}{I57:27I}/}H} و يا {H{/Bكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ {w1-7w}{I3:110I}/}...H} و {H{/Bأَقِيمُوا اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ{w2-4w}{I55:9I}/}H} و {H{/Bلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ {w1-4w}{I57:25I}/}... {/Bلِيَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ{w11-13w}{I57:25I}/} H}و...؟ با نگرشي كوتاه به آيات قرآن و نيز سيره پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) درمي يابيم كه دنياي اسلام از آخرت آن جدا نيست و ساختن جامعه اي بر مبناي ارزش هاي الهي، آرمان اين دين است؛ ولي نبايد پنداشت كه اين بدان جهت است كه دنيا اصالت دارد؛ بلكه دنيا مزرعه اي است براي آخرت و گذرگاهي است براي عمل». {H{/Bإِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي اَلْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً{w1-11w}{I18:7I}/}H}، {V(كهف، آيه 7)V} پس سامان دهي امور دنيا بر مبناي اصول و ارزش ها، از اهداف غيرقابل انكار اسلام است. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اسلام، براي اقتصاد و يا بسياري از ديگر امور، سيستم كاربردي خاصي را پيشنهاد نكرده است؛ مثلاً اين كه آيا اسلام، اقتصاد باز را مي پذيرد يا اقتضاد بسته را و...؟ در بسياري از امور فرعي و تصميمات اجرايي، اين عقلا و انديشمندان هستند كه بايد سيستم ها را طراحي كنند. آنچه كه اسلام آن را بيان كرده و بر آن تأكيد دارد، اصول و ارزش هاست و تا آن جا كه خود مسائل فرعي را نيز بيان نموده است - مانند ابواب فقهي - بايد تسليم بود؛ ولي در غير آن موارد، بايد براساس ارزش ها سيستم مناسب را طراحي نموده و به پيش برد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.