مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24471 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه ارتباطي بين احساس و عقل وجود دارد، آيا احساس نيز از عقل سرچشمه مي گيرد؟
الف) اگر مقصود از احساس مدركات قواي حسي مثل احساس گرما، سرما، شيريني، تلخي، درد، لذت و... است، هيچ ربطي به قوه عقل ندارد. ب ) ولي اگر منظور از احساس عواطف و گرايش ها باشد، برخي از آنها مي تواند ناشي از عقل باشد؛ مثلاً وقتي عقل مفيد بودن چيزي را براي انسان تشخيص داد، انسان مي تواند گرايش خود را براساس آن تنظيم كند و احساس علاقه به آن را در خود پديد آورد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.