مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24476 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا با توبه از گناهان مي توان در آخرت از پل صراط عبور كرد؟
پل صراط تجسّم حركت در مسير حق در همين دنياست، بله پل صراط از مو باريك تر است. حركت در مسير حق نيز همين گونه است. اگر كسي بخواهد در مسير حق حركت نمايد، اولاً بايد حق را دقيق بشناسد كه خود عرصه اي مشكل و خطرناك است و ثانياً بايد بر طبق آن عمل نمايد كه بسي دشوارتر و صعب العبورتر است. پل صراط تجسّم عيني حق و باطل است و عبور از آن همان حركت در مسير حق در اين دنياست. روشن است كه با اندكي غفلت آدمي از راه به در مي رود و گرفتار بيغوله ها خواهد شد. در قيامت نيز كساني از پل صراط به سلامت عبور مي كنند كه در دنيا آن مسير را به سلامت پيموده باشند و اگر در اين جا دچار لغزش شدند روي آن پل نيز دچار لغزش خواهند شد و به جهنم سقوط خواهند كرد. (مگر آنكه لطف و عنايت و غفران پروردگار شامل شود). بنابراين پل صراط تجسّم همان ميزان و حساب دقيق خداوند در قيامت است كه يا آدمي از آن عبور كرده و به بهشت وارد خواهد شد. اما در مورد توبه، اگر واقعاً كسي توبه حقيقي كند و گذشته هاي سوء خويش را جبران نمايند چه بسا به آساني از صراط عبور كند، اما اگر مرتب بين گناه و توبه افت و خيز داشته باشد، چه بسا در قيامت نيز به همين شكل حركت مي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.