مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24478 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا خداوند نتيجه اعمال انسان ها را در دنيا مي دهد يا آخرت؟
خداوند نظام هستي را به گونه اي خلق و تدبير نموده است كه نسبت به نيك و بد كردار انسان واكنش و عكس العمل نشان مي دهد. اين اختصاص به آخرت ندارد؛ بلكه در همين دنيا نيز جاري است. البته بين پاداش و كيفر دنيوي و اخروي اعمال، تفاوت هاي زيادي وجود دارد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: عدل الهي، شهيد مطهري. تذكر: سؤالات فقهي، بنا بر نظر آيت اللَّه مكارم شيرازي مي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.