مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24483 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فرق فلسفه با عرفان چيست؟
فلسفه هم از نظر موضوع با عرفان فرق مي كند و هم از نظر روش. موضوع فلسفه وجود به معناي عام آن است و روش آن عقلي است؛ ولي موضوع عرفان «خدا» است و روش آن روش عملي و از تغيير تهذيب و پالايش نفس است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.