مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24488 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اعتراض به حكمت الهي و صبرنكردن در برابر مشكلات، گناه است؟
الف) صرف وجود اين روحيه در صورتي كه بروز عملي نداشته باشد گناه نيست؛ اما ابراز آن داراي اشكال و درجات مختلفي است. برخي از مراتب آن گناه بزرگي است و بعضي از درجات آن چه بسا شخصي را به حد كفر برساند. ب ) براي رهايي از اين حالت، بايد انسان روحيه تسليم و رضا را در خود تقويت كند و آن را به صورت ملكه راسخه نفساني درآورد. حصول اين حالت نيز، جز از طريق جهادي جدي در دو عرصه علم و عمل نيست؛ يعني: اولاً؛ جهت نظري و فكري انسان بايد به خوبي حكمت الهي را درك كند و بداند كه از ناحيه پروردگار جز خير به او نمي رسد و آنچه به نظرش نامطلوب مي آيد، در باطن خود خيراتي نهفته دارد. ثانياً؛ با تمرين همواره نفس خود را عادت دهد كه از هر امر مشكلي با گشاده رويي استقبال كند و سختي ها و ناملايمات را به كام خود هم چون عسل شيرين سازد. براي آگاهي بيشتر به صفحات 767 - 773 كتاب معراج السعاده مراجعه نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.