مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24489 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا پس از توبه، مي توان به توفيق سلب شده، دست يافت؟
ين مسأله بستگي به درجات توبه دارد؛ هر اندازه توبه جدي تر و با سوز قلبي بيشتري باشد نتايج بيشتري نيز در بر دارد و چه بسا توبه از چنان عظمتي برخوردار باشد كه توفيقات و تقوايي را بيش از آنچه كه به وسيله گناه از كف رفته است، به همراه آورد. براي آگاهي بيشتر به منابع زير مراجعه كنيد: 1- توبه،رمضان فؤاديان 2- توبه، زيباترين پوزش،محمد حسين حيدري 3- توبه،شهيد دستغيب

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.